ESI[tronic] 2.0 Secure Diagnostic Access (SDA)

Help Center

Pierwsze kroki

Czym jest Secure Diagnostic Access (SDA)?

Czym jest Secure Diagnostic Access (SDA)?

Secure Diagnostic Access (dostęp do zabezpieczonych danych diagnozy) to zintegrowane i standardowe rozwiązanie dla pojazdów z zabezpieczoną elektroniką.

W celu ochrony elektroniki producenci pojazdów wyposażają nowe modele w zabezpieczone dostępy do diagnozy. Bez dostępu do zabezpieczonych funkcji diagnozy w wielu przypadkach można wykonywać tylko pasywną diagnozę sterownika, np. odczyt kodów błędów. Aktywne diagnozy sterownika najczęściej nie są już możliwe, np. cofnięcie wskazań okresów serwisowych lub kalibracja systemów wspomagania kierowcy. Dla tych prac w przypadku rozwiązań indywidualnych producentów pojazdów wymaganych jest, w razie dostępności, najczęściej płatny dostęp. Secure Diagnostic Access firmy Bosch upraszcza ten proces. Pracownik warsztatu nie musi znać różnych portali producentów, rejestrować się, logować i częściowo korzystać z różnych opcji płatności. Secure Diagnostic Access łączy w sobie indywidualne rozwiązania producentów pojazdów i jest elementem diagnozy sterownika ESI[tronic] 2.0.

Pracownik warsztatu po uwierzytelnieniu za pomocą swojego identyfikatora Bosch w ESI[tronic] 2.0 ma centralny zintegrowany dostęp do zabezpieczonych treści diagnozy mimo różnych rozwiązań zabezpieczających producentów pojazdu. Aby uzyskać osobisty identyfikator Bosch, pracownik warsztatu musi zarejestrować się tylko raz. Osobisty identyfikator Bosch pracownik warsztatu może wykorzystywać nie tylko do dostępu do zabezpieczonych treści diagnozy, lecz również do wielu innych aplikacji Bosch – w celach zawodowych i prywatnych, np. do swojego roweru elektrycznego lub aplikacji Smart Home.

---

Wymagania:

 • ESI[tronic] 2.0

 • Ważna licencja dla ESI[tronic] Rodzaj informacji "SD" (diagnoza sterownika)

 • KTS 350, KTS 560, KTS 590 lub KTS 250

 • Połączenie internetowe

---

---

Film "Pierwsze kroki" (3:05 min)

Film "Pierwsze kroki" (3:05 min)

W tym filmie objaśniono rejestrowanie identyfikatora Bosch, pierwsze logowanie w SDA oraz odblokowani systemów w ESI[tronic] 2.0.

---

Rejestracja i pierwsze zalogowanie

Rejestracja i pierwsze zalogowanie

 • Wymagane połączenie z Internetem

 • Wymagany osobisty adres e-mail

 • ESI[tronic] Rodzaj informacji "SD" (diagnoza sterownika) ma licencję

---

Tworzenie identyfikatora Bosch

Identyfikator Bosch jest głównym kluczem do wielu aplikacji Bosch. Potrzebne są tylko adres e-mail i hasło, aby zalogować się do wielu produktów oraz usług różnych obszarów działalności firmy Bosch. Jeżeli utworzono już identyfikator Bosch, można pominąć rejestrację oraz użyć aktualnych danych dostępowych.

Ze względu na wytyczne producentów pojazdów każdy użytkownika SDA musi używać własnego identyfikatora Bosch. Przekazywanie danych dostępowych nie jest dozwolone.

 1. Na pasku menu głównego wybierz ESI[tronic] 2.0 Pictogram.

 2. Wybierz opcję <Zarejestruj>.

  Pojawi się okno "Zarejestruj się".

 3. Wprowadź adres e-mail.

 4. Wprowadź hasło.

  Wymagania dla hasła:
  Co najmniej jedna cyfra.
  Co najmniej jedna wielka litera.
  Co najmniej jeden znak specjalny.
  Długość co najmniej 10 znaków.

 5. Wprowadź hasło ponownie.

 6. Aktywuj opcję Akceptuję OWH. Ponadto potwierdzam zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych.

 7. Wybierz opcję <Zarejestruj>.

  Pojawi się okno "Witaj w Bosch".

  W celu aktywacji identyfikatora Bosch wysłany zostanie e-mail na podany adres.

 8. W otrzymanym e-mailu wybierz opcję <Aktywuj konto użytkownika>.

  Jeśli nie uda się znaleźć e-maila, sprawdź folder spamu i reklam.

  Rejestracja zakończona powodzeniem.

---

Pierwsze logowanie w SDA przez identyfikator Bosch

 1. Na pasku menu głównego wybierz ESI[tronic] 2.0 Pictogram.

 2. Wybierz <Zaloguj>.

  Pojawi się okno wprowadzania.

 3. Wpisz imię i nazwisko.

 4. Wybierz <Dalej>.

  Pojawi się okno wprowadzania.

 5. Wybierz wszystkie opcje.

 6. Wybierz <Dalej>.

  Zostaje wyświetlony następujący komunikat: Logowanie udane.

  Możliwy jest dostęp do zabezpieczonych systemów i funkcji.

  Na pasku menu głównego widoczny jest symbol Pictogram.

 7. Zamknij okno i wykonaj diagnozę zabezpieczonych systemów oraz funkcji w opcji <Zakończ>.

---

Odblokowywanie systemów pojazdu przez SDA

Odblokowywanie systemów pojazdu przez SDA

 • KTS 350, KTS 560 lub  KTS 590

 • Wymagane połączenie z Internetem

 • ESI[tronic] Rodzaj informacji "SD" (diagnoza sterownika) ma licencję

---

Logowanie w SDA może nastąpić w trakcie diagnozy lub przed diagnozą za pomocą symbolu SDA na pasku menu głównego:

Logowanie w celu odblokowania systemów pojazdu podczas diagnozy

 1. Zidentyfikuj pojazd.

 2. Przeprowadź diagnozę.

  Pojawi się okno "Odblokuj system (Secure Diagnostic Access)".

 3. Wybierz <Zaloguj>.

  Pojawi się okno "Zaloguj się przez identyfikator Bosch".

 4. Wprowadź adres e-mail.

 5. Wprowadź hasło.

 6. Opcjonalnie: wybierz opcję Pozostań zalogowany, aby po ponownym uruchomieniu ESI[tronic] 2.0 nie trzeba było ponownie wprowadzać danych użytkownika.

 7. Wybierz <Zaloguj>.

  Pojawi się okno "Logowanie udane".

  Na pasku menu głównego widoczny jest symbol Pictogram.

 8. Zamknij okno dialogowe symbolem <Zakończ>.

  Odblokuj zablokowane systemy.

 9. Kontynuuj diagnozę w opcji <Kontynuuj>.

---

Logowanie w celu odblokowania systemów pojazdu przed diagnozą

 1. Na pasku menu głównego wybierz ESI[tronic] 2.0 Pictogram.

 2. Wybierz <Zaloguj>.

  Pojawi się okno "Zaloguj się przez identyfikator Bosch".

 3. Wprowadź adres e-mail.

 4. Wprowadź hasło.

 5. Opcjonalnie: wybierz opcję Pozostań zalogowany, aby po ponownym uruchomieniu ESI[tronic] 2.0 nie trzeba było ponownie wprowadzać danych użytkownika.

 6. Wybierz <Zaloguj>.

  Pojawi się okno "Logowanie udane".

  Na pasku menu głównego widoczny jest symbol Pictogram.

 7. Zamknij okno dialogowe symbolem <Zakończ>.

 8. Zidentyfikuj pojazd.

 9. Przeprowadź diagnozę.

  Zablokowane systemy zostają automatycznie odblokowane podczas diagnozy.

---

FAQ (często zadawane pytania)

Informacje ogólne

Jakie marki można odblokować przez SDA?

Jakie marki można odblokować przez SDA?

SDA

 • Audi

 • Seat

 • Skoda

 • Volkswagen

---

Inne marki będą wkrótce dostępne w SDA.

---

Indywidualne rozwiązania producentów pojazdów (producent pojazdu aktualnie nie jest elementem SDA)

W przypadku pojazdów zabezpieczonych bramką bezpieczeństwa produkowanych przez FCA (Fiat Chrysler Automobiles), np.  Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Dodge/Ram i Jeep wymagana jest rejestracja na stronie internetowej FCA.

W przypadku pojazdów zabezpieczonych bramką bezpieczeństwa z grupy Renault (Renault, Dacia) wymagana jest rejestracja na stronie internetowej ASOS.

Dalsze informacje patrz: "Pictogram (Menu główne) >> Ustawienia użytkownika >> Loginy producentów".

---

Ile kosztuje SDA?

Ile kosztuje SDA?

Rejestracja dla identyfikatora Bosch jest bezpłatna. Koszty używania zabezpieczonych danych diagnozy są już zawarte w opłacie licencyjnej za diagnozę sterowników (ESI[tronic] Rodzaj informacji "SD").

---

Jak rozpoznać, czy w pojeździe zamontowane są zabezpieczone systemy?

Jak rozpoznać, czy w pojeździe zamontowane są zabezpieczone systemy?

Jeśli zabezpieczone systemy są zamontowane w pojeździe, podczas diagnozy wyświetla się komunikat informacyjny w ESI[tronic] 2.0. Ten komunikat informacyjny informuje o wymaganym odblokowaniu zabezpieczonych systemów w pojeździe.

---

Czy SDA można wykorzystywać również w przypadku zakupionych licencji jednorazowych ESI[tronic]?

Czy SDA można wykorzystywać również w przypadku zakupionych licencji jednorazowych ESI[tronic]?

Obecnie SDA nie jest dostępny w przypadku zakupionych licencji jednorazowych ESI[tronic] (licencje OTP), licencji testowych lub licencji dla placówek kształcenia.

---

Na co muszę zwrócić uwagę w przypadku SDA, jeśli pracownicy kończą pracę w firmie?

Na co muszę zwrócić uwagę w przypadku SDA, jeśli pracownicy kończą pracę w firmie?

Jeśli pracownik podczas tworzenia identyfikatora Bosch użył prywatnego adresu e-mail, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian. Pracownik po odejściu z firmy może korzystać z identyfikatora Bosch nadal do celów prywatnych.

Jeśli pracownik podczas tworzenia identyfikatora Bosch użył firmowego adresu e-mail, trzeba zmienić adres e-mail identyfikatora Bosch.

Ze względu na wytyczne producentów pojazdów każdy użytkownika SDA musi używać własnego identyfikatora Bosch. Przekazywanie danych dostępowych nie jest dozwolone.

---

Rejestracja

Czym jest identyfikator Bosch?

Czym jest identyfikator Bosch?

Identyfikator Bosch umożliwia dostęp do zabezpieczonych systemów uczestniczących producentów pojazdów. Identyfikator Bosch jest tworzony przez jednorazową rejestrację i składa się z adresu e-mail oraz hasła.

Osobisty identyfikator Bosch pracownik warsztatu może wykorzystywać nie tylko do dostępu do zabezpieczonych treści diagnozy, lecz również do wielu innych aplikacji Bosch – w celach zawodowych i prywatnych, np. do swojego roweru elektrycznego lub aplikacji Smart Home.

---

Czy muszę się rejestrować, aby korzystać ze SDA?

Czy muszę się rejestrować, aby korzystać ze SDA?

Do SDA wymagana jest rejestracja lub już istniejący identyfikator Bosch.

---

Dlaczego muszę się zarejestrować?

Dlaczego muszę się zarejestrować?

Podczas odblokowywania systemów ze SDA należy zaprotokołować używany identyfikator Bosch zgodnie z wytycznymi producentów pojazdów. Producenci pojazdów mogą w uzasadnionych pojedynczych przypadkach zwrócić się z pytaniem, kto wykonywał ostatnie pracy diagnostyczne w systemach zablokowanych dostępem.

---

Czy muszę regularnie zmieniać hasło identyfikatora Bosch bądź odnawiać rejestrację?

Czy muszę regularnie zmieniać hasło identyfikatora Bosch bądź odnawiać rejestrację?

Nie, rejestracja identyfikatora Bosch następuje tylko raz. Hasła nie trzeba zmieniać.

---

Obsługa

Jak zmienić adres e-mail i hasło?

Jak zmienić adres e-mail i hasło?

 1. Otwórz stronę internetową https://identity-myprofile.bosch.com/ui/web/account .

 2. Wprowadź adres e-mail.

 3. Wprowadź hasło.

 4. Wybierz <Zaloguj>.

  Pojawi się okno "Mój identyfikator Bosch".

 5. Wybierz Pictogram (edytuj adres e-mail lub edytuj hasło).

 6. Wprowadź dane.

 7. Wybierz <Zapisz>.

  Zmieniono adres e-mail i/lub hasło.

---

Co zrobić, jeśli nie pamiętam adresu e-mail lub hasła?

Co zrobić, jeśli nie pamiętam adresu e-mail lub hasła?

Nie pamiętam adresu e-mail

 • Zarejestruj się ponownie.

---

Reset hasła

 1. Na pasku menu głównego wybierz ESI[tronic] 2.0 Pictogram.

 2. Wybierz <Zaloguj>.

  Pojawi się okno "Zaloguj się przez identyfikator Bosch".

 3. Wybierz "Nie pamiętam hasła".

 4. Wpisz adres e-mail użyty podczas rejestracji.

 5. Wybierz <Ustal hasło>.

  Wysłany zostanie e-mail na podany adres.

 6. W otrzymanym e-mailu wybierz opcję <Ustal hasło>.

  Jeśli nie uda się znaleźć e-maila, sprawdź folder spamu i reklam.

  Otworzy się strona internetowa "Ustal nowe hasło dla identyfikatora Bosch".

 7. Wprowadź hasło.

  Wymagania dla hasła:
  Co najmniej jedna cyfra.
  Co najmniej jedna wielka litera.
  Co najmniej jeden znak specjalny.
  Długość co najmniej 10 znaków.

 8. Wprowadź hasło ponownie.

 9. Wybierz <Zapisz>.

  Hasło zostało zmienione pomyślnie.

---

Dlaczego po pewnym czasie następuje automatyczne wylogowanie z SDA?

Dlaczego po pewnym czasie następuje automatyczne wylogowanie z SDA?

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami producentów pojazdów, po 12 godzinach lub po jednej godzinie bez korzystania z ESI[tronic] 2.0 następuje automatycznie wylogowanie.

---

Jak wylogować się z SDA?

Jak wylogować się z SDA?

 1. Na pasku menu głównego wybierz ESI[tronic] 2.0 Pictogram.

 2. Wybierz <Wyloguj>.

  Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami producentów pojazdów, po 12 godzinach lub po jednej godzinie bez korzystania z ESI[tronic] 2.0 następuje automatycznie wylogowanie.

---

Czy jednocześnie może być zalogowanych kilku użytkowników?

Czy jednocześnie może być zalogowanych kilku użytkowników?

Może być zalogowany tylko jeden użytkownik. Opcja <Zmień użytkownika> powoduje wylogowanie zalogowanego użytkownika.

Kiedy użytkownik jest zalogowany, po najechaniu na symbol Pictogram na pasku menu głównego w dymku wyświetla się adres e-mail zalogowanego użytkownika.

---

Co oznaczają symbole na pasku menu głównego ESI[tronic] 2.0?

Co oznaczają symbole na pasku menu głównego ESI[tronic] 2.0?

 • ITEM

  Pictogram

  Nie zalogowano w Secure Diagnostic Access (SDA).

---

 • ITEM

  Pictogram

  Zalogowano w Secure Diagnostic Access (SDA). Dostęp do funkcji diagnostycznych zabezpieczonych przez producenta pojazdu jest możliwy.

---

Po najechaniu na symbol Pictogram w dymku wyświetla się adres e-mail zalogowanego użytkownika.

---

Jak mogę usunąć mój identyfikator Bosch?

Jak mogę usunąć mój identyfikator Bosch?

 1. Otwórz stronę internetową https://identity-myprofile.bosch.com/ui/web/account .

 2. Wprowadź adres e-mail.

 3. Wprowadź hasło.

 4. Wybierz <Zaloguj>.

  Pojawi się okno "Mój identyfikator Bosch".

 5. Wybierz opcję <Usuń konto>.

 6. Potwierdź komunikat Czy na pewno chcesz usunąć swój identyfikator Bosch? w opcji <Usuń>.

  Identyfikator Bosch został usunięty.

---

Wsparcie techniczne

Jak skontaktować się z działem wsparcia, np. w przypadku pytań, wskazówek lub błędów (ESI Ticket)?

Jak skontaktować się z działem wsparcia, np. w przypadku pytań, wskazówek lub błędów (ESI Ticket)?

ESI Ticket to bezpośredni kontakt z firmą Bosch (zespół serwisowy ESI[tronic]). ESI Ticket umożliwia np.  wyrażenie życzeń lub zgłoszenie propozycji, opisanie błędów i sugerowanie rozwiązań.

Wyślij ESI Ticket

 • Wymagane połączenie z Internetem

 1. Wybierz "Pictogram (Menu główne) >> ESI Ticket".

 2. Wprowadź informacje o nadawcy.

  W polu Nadawca automatyczne wpisywane są dane firmy, jeżeli zostały już wprowadzone w opcji "Pictogram  (Menu główne) >> Ustawienia użytkownika >> Dane firmy" lub zostały zastosowane przez "Bosch Connected Repair"(CoRe).

 3. Wybierz rodzaj błędu, np.  "Treść danych".

 4. Wybierz rodzaj info, np.  "Wyszukiwanie błędów".

 5. Opisz powód Ticket w polu wprowadzania Błąd/Problem.

 6. W miarę możliwości: opisz propozycję rozwiązania w polu wprowadzania Rozwiązanie/Propozycja.

 7. Wpisz dane w kartach Dane, ProgramSystem.

 8. Opcjonalnie: Załącz pliki:

  Wybierz kartę Załączniki.

  Wybierz rodzaj(e) załącznika, np. "Schowek Windows".

  Pliki zostaną załączone do ESI Ticket.

 9. Wybierz <Wyślij Ticket>, <Zapisz> lub <Drukuj>.

  Przyciski <Wyślij Ticket>, <Zapisz>, <Drukuj> i <Podgląd wydruku> są aktywne dopiero po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych "*".

  Zespół serwisowy ESI[tronic] wkrótce skontaktuje się z nadawcą.

---

Więcej informacji

Świat warsztatu Bosch

Świat warsztatu Bosch

Strona internetowa Bosch Automotive Service Solutions, zawierająca informacje na temat produktów i usług do wyposażenia warsztatowego Bosch: www.boschaftermarket.com .

---Separator---

Bosch Media Library

Bosch Media Library

Strona internetowa Bosch Automotive Service Solutions do pobrania dokumentacji technicznej i oprogramowania do wyposażenia warsztatowego Bosch: www.downloads.bosch-auomotive.com .

---Separator---

Informacje dotyczące ochrony danych producentów pojazdów

Informacje dotyczące ochrony danych producentów pojazdów

---

Warunki korzystania producentów pojazdów

Warunki korzystania producentów pojazdów

---

Adres wydawniczy

Nota prawna

Polityka prywatności

Ikona Opis

8/13/2021

Robert Bosch Sp. z o.o. 2021, wszelkie prawa zastrzeżone